edel


é·del

png |Mus |[ Klg Tgk ]
:
tambol na troso, hungkag ang gitnang bahagi na nilalagyan ng malapad na tablang sinusuportahan ng pisi, at pinapalò ng mahabàng tikin o maliit na patpat upang patugtugin : ÁMDEL, ODÓL, PUMPÚNGAN3, PAMAGÉKAN2 Cf TUNTÚNGAN

edelweiss (éy·dal·váys)

png |[ Ing Ger ]
:
halámang alpine (Leontopodium Alpinum ) na may mabalahibong putîng talulot at tumutubò sa mababatóng pook.