eklampsiya


e·klámp·si·yá

png |Med |[ Esp eclampsia ]
:
sakít na kombulsiyon, karaniwang dumadapo sa buntis na may mataas na presyon ng dugo, kadalasang nakaaapekto sa batàng dinadalá : ECLAMPSIA