electrocardiogram


electrocardiogram (i·lek·tró·kar·dyo·grám)

png |Med |[ Ing ]
:
talàan ng pintig ng puso, iginuguhit ng electrocardiographCf ECG.