end


end

png |[ Ing ]
1:
dúlo1–2 ; hanggáhan

endangered species (en·déyn·dzerd is·pí·sis)

png |Bot Zoo |[ Ing ]
:
espesye o sub-espesye na nanganganib maubos.

endemic (en·dé·mik)

pnr |[ Ing ]

endemic species (en·dé·mik is·pí· sis)

png |Bot Zoo |[ Ing ]
:
espesye o sub-espesye na matatagpuan lámang sa isang tiyak na pook.

en·dé·mi·kó

pnr |[ Esp endémico ]
:
matatagpuan lámang sa partikular na pook o pangkat ng tao : ENDEMIC Cf KATUTUBÒ2, LIKÁS

én·di·bá

png |Bot |[ Esp endiva ]
:
haláman (Cichorium endivia ) na kulot ang mga dahon : ENDIVE

endive (én·dayv)

png |Bot |[ Ing ]

endnote (énd·nowt)

png |[ Ing ]
:
talâ sa dulo ng aklat o sa katapusan ng isang bahagi ng aklat.

én·do-

pnl |[ Ing ]
:
pambuo ng pangngalan na nagpapahiwatig na panloob, hal endocarp.

endocarditis (én·do·kar·dáy·tis)

png |Med |[ Ing ]

endocardium (én·do·kár·dyum)

png |Ana |[ Ing ]

endocarp (én·do·kárp)

png |Bot |[ Ing ]

endocrine gland (én·do·krín gland)

png |Ana |[ Ing ]
:
alinman sa mga glandula, gaya ng thyroid, adrenal, at pituitary gland, na pinadadaloy nang tuwiran sa dugo ang nalilikhang katas.

endocrinology (én·do·kri·nó·lo·dyí)

png |Med |[ Ing ]
:
pag-aaral ng estruktura at pisyolohiya ng mga endocrine gland.

endoderm (én·do·dérm)

png |Bio |[ Ing ]

én·do·dér·mo

png |Bio |[ Esp ]
:
kaloob-loobang sapin ng mga cell at tissue ng embryo : ENDODERM

endogamy (en·dó·ga·mí)

png |[ Ing ]
1:
pag-aasawa ng magkatribu
2:
Bot polinasyon mula sa iisang haláman.

endogenesis (en·dó·dye·né·sis)

png |Bot Zoo |[ Ing ]

en·dó·he·né·sis

png |Bot Zoo |[ Esp endogénesis ]
:
paglakí o pagtubò mula sa loob : ENDOGENESIS

en·do·kar·dí·tis

png |Med |[ Esp Ing endocarditis ]
:
pamamagâ ng endokardiyo : ENDOCARDITIS

en·do·kár·di·yó

png |Ana |[ Esp endocardio ]
:
lamad na bumabálot sa puso : ENDOCARDIUM

en·do·kár·po

png |Bot |[ Esp endo-carpo ]
:
kaloob-loobang sapin ng perikarpiyo : ENDOCARP

én·do·lím·pa

png |Ana |[ Esp endolin-fa ]
:
tubig sa malamad na bahagi ng tainga : ENDOLYMP

endolymp (én·do·límp)

png |Ana |[ Ing ]

endoplasm (én·do·plá·sam)

png |Bio |[ Ing ]

én·do·plás·ma

png |Bio |[ Esp ]
:
butíl-butíl na panloob na sapin ng sitoplasma ng unicellular na organismo tulad ng amíba : ENDOPLASM

endorse (en·dórs)

pnd |[ Ing ]
:
mag-endóso o iendoso.

én·do·sa·dór

png |[ Esp ]
:
tao na nag-endoso.

endoscope (én·dos·kówp)

png |Med |[ Ing ]
:
aparatong pansuri sa loob ng katawan.

en·dós·mo·sís

png |Kem |[ Esp ]
1:
osmosis mula sa labas papaloob
2:
daloy ng substance mula sa may pinakamababàng konsentrasyon patúngo sa may mataas na konsentrasyon.

en·do·só

png |pag-en·do·só |[ Esp ]
1:
pagbibigay ng pahintulot o pagpapahayag ng kumpirmasyon : ENDORSE
2:
paglagda sa likod ng bill o tseke Cf ENDORSE
3:
pagsulat ng paliwanag sa likod ng dokumento.

en·do·tér·mi·kó

pnr |Kem |[ Esp endotérmico ]
1:
nahubog ayon sa tinanggap na init : ENDOTHERMIC

endothermic (en·do·tér·mik)

pnr |Kem |[ Ing ]

endowment (en·dáw·ment)

png |[ Ing ]
1:
pagbibigay ng ikabubúhay sa isang tao o institusyon
2:
Bat ari-arian na ibinibigay o ipinamamána ng tao o institusyon
3:
likás na talino, kakayahan o katangian
4:
sa seguro, uri ng policy2 na gumagarantiya ng bayad sa isang nakasegurong tao sa isang takdang petsa o sa kaniyang ari-arian kapag namatay siya bago ang naturang petsa.

endpaper (end·péy·per)

png |[ Ing ]
:
blangkong papel na nakadikit sa panloob na pabalát ng aklat.

én·dyi

png
:
tawag sa titik Ng.