epitasis


e·pí·ta·sís

png |[ Esp ]
1:
Lit pinakamahalagang bahagi ng dramang klasiko patúngo sa katastrope
2:
Mus katinisan ng tono
3: