esensiyal


e·sen·si·yál

pnr |[ Esp escencial ]
1:
sadyang kailangan : ESSENTIAL
2:
may katangian ng batayan : ESSENTIAL
4:
bumubuo ng esensiya ng tao o bagay : ESSENTIAL