euphrates


Euphrates (yu·frá·tez)

png |Heg |[ Ing ]
:
ilog sa timog-kanlurang Asia, na umaakyat sa mga bundok ng silangang Turkey at dumadaloy nang 2,736 km patawid ng Syria at Iraq upang sumanib sa Tigris : ÍLOG EUPHRATES