eypron


éy·pron

png |[ Ing apron ]
:
piraso ng kasuotan na ipinapatong sa damit bílang pananggaláng sa dumi, karaniwang isinusuot ng tagaluto : APRON Cf TAPÎ, TÁPIS