face


face (feys)

png |Ana |[ Ing ]

facebook (féys·buk)

png |Com |[ Ing face+ book ]
:
isang sikát na personal na site sa cyberspace.

face lift (feys lift)

png |[ Ing ]
1:
operasyong kosmetiko upang banatin ang mga luyloy at kulubot na bahagi ng mukha
2:
paraan ng pagpapaganda ng anyo ng isang bagay.

facet (fá·set)

png |[ Ing ]
1:
partikular na aspekto ng isang bagay
2:
tapyas ng isang hiyas
3:
Bio segment ng compound eye.

face value (feys vál·yu)

png |[ Ing ]
1:
Ekn itinakdang halaga ng isang nilimbag na salapi
2:
panlabas na anyo o halaga ng isang bagay.