faith


faith (feyt)

png |[ Ing ]
2:
tiwalà2 o pagtitiwala.

faithful (féyt·ful)

pnr |[ Ing ]

faith healer (feyt hí·ler)

png |[ Ing ]
:
tao na sinasabing nagpapagalíng sa pamamagitan ng dasal at pananalig sa halip na medikal na panggagamot.

faith healing (feyt hí·ling)

png |[ Ing ]
:
panggagamot na ginagawâ ng isang faith healer : SPIRITUAL HEALING