falcon


falcon (fál·kon)

png |Zoo |[ Ing ]

falconer (fál·ko·nér)

png |[ Ing ]
1:
tagapag-alaga at tagasanay ng mga falcon o lawin
2:
tao na nangangáso sa pa-mamagitan ng alagang falcon o lawin.

falconet (fál·ko·nét)

png |Mil |[ Ing ]
1:
magaan na kanyon
2: