fall


fall (fol)

png |[ Ing ]
1:
akto ng pagbagsak o pagbulusok
2:
anumang bagay na bumagsak o bumabagsak
3:
súkat ng dami at lakas ng pagbagsak ng ulan
4:
pagbagsak ng presyo o halaga
5:
anumang direksiyon na pababâ

fall (fol)

pnd |[ Ing ]
1:
mabuwal ; matumba

falla (fál·ya)

png |Kas |[ Esp ]
:
noong panahon ng Español, bayad upang hindi magtrabaho sa polo.

fallacy (fá·la·sí)

png |[ Ing Lat fallacia ]
1:
maling pag-aakala
2:
depektibong pag-iisip
3:
Pil pagkakamali na nagpapahinà sa argumento.

fallback (fól·bak)

png |[ Ing ]
1:
bagay na umatras o ang antas ay iniatras
2:
bagay na maaaring atrasan.

fallible (fá·li·ból)

pnr |[ Ing ]
:
maaaring magkamalî.

fal·lí·wes

png |Mus |[ Bon ]
:
musika ng gangsa sa bisà ng malambot na pampalò.

fallopian tube (fa·ló·pyán tyub)

png |Ana |[ Ing ]
:
alinman sa dalawang túbo sa estrukturang panreproduksiyon ng babaeng mammal at dinadaluyan ng ova buhat sa obaryo túngo sa matris.

falls (fols)

png |Heo |[ Ing ]