family


family (fá·mi·lí)

png |[ Ing ]
2:
Bio ang pangunahing subdibisyon ng isang order o suborder sa klasipikasyon ng mga halaman, hayop, fungus, at iba pa, karaniwang binubuo ng iba’t ibang genus.

family name (fá·mi·lí neym)

png |[ Ing ]

family planning (fá·mi·lí plá·ning)

png |[ Ing ]
:
pagpaplano ng pamilya.

family tree (fá·mi·lí tri)

png |[ Ing ]
:
tsart na nagpapakíta ng ugnayan at linya ng angkan o lahi.