farad


fá·rad

png |Ele |[ Ing ]
:
yunit ng capacitance (symbol F ).

faraday (fá·ra·déy)

png |Ele |[ Ing ]
:
yunit ng karga ng elektrisidad na katumbas ng Faraday’s constant (symbol F ).

Faraday’s constant (fá·ra·déys kóns· tant)

png |Ele |[ Ing ]
:
kantidad ng karga ng elektrisidad na nása isang mole ng elektron (symbol F ).