fast


fast

pnr |[ Ing ]
2:
angkop sa mabilis na kilos
3:
mahigpit ang kapit, kabit, o talì
4:
sa kulay, hindi kumukupas agad
5:
sa potograpiya, nagpapahintulot ng maikling paglalantad sa liwanag.

fast

png |[ Ing ]
1:
ngilin o pangilin
2:
araw o panahon ng pangilin.

fastener (fá·se·nér)

png |[ Ing ]
:
pang-ipit na gawâ sa plastik o metál, ginagamit sa pag-aayos o pagsasáma-sáma ng mga papel, dokumento, at katulad.

fast food (fást fud)

png |[ Ing ]
1:
mga pagkain na madalîng naihahanda o naisisilbi, karaniwan sa isang restoran
2:
restoran na nagsisilbi ng ganitong pagkain.