first quarter


first quarter (first ku·wár·ter)

png |Asn |[ Ing ]
1:
Asn panahong humigit-kumulang ng isang linggo pagkatapos ng bagong buwan na kalahatian ng buwan ang anyo Cf LAST QUARTER
2:
únang yugtô ng isang oras na hinatì sa apat.