flash


flash (flas)

png |[ Ing ]

flashback (flás·bak)

png |Lit Sin |[ Ing ]

flash bulb (flas balb)

png |[ Ing ]
:
sa potograpiya, bombilyang nagbibigay ng saglit na liwanag.

flash card (flás kard)

png |[ Ing ]

flash drive (flás drayv)

png |[ Ing ]
:
isang portabol na drive ng kompyuter ; kasangkapan sa pag-iimbak ng mga datos o mga ipormasyon.

flasher (flá·syer)

png |[ Ing ]
1:
tao na mahalay na ipinapakíta ang sarili
2:
awtomatikong kasangkapang gamit sa pagpatay-sindi ng ilaw ; hudyat sa pamamagitan nitó
3:
tao o bagay na humahagibis.

flash flood (flás flad)

png |[ Ing ]
:
biglaang pagbahâ dahil sa malakas na ulan.

flashgun (flás·gan)

png |[ Ing ]
:
sa potograpiya, kasangkapang lumilikha ng matinding kislap ng liwanag, ginagamit sa pagkuha ng larawan sa gabi, sa loob ng gusali, at iba pa.

flash lamp (flás lamp)

png |[ Ing ]
:
lamparang kumikislap, nabibitbit, at de-koryente.

flashlight (flás·layt)

png |[ Ing ]
2:
kumikislap na ilaw na panghudyat, gaya ng ginagamit sa parola
3:
bugso ng artipisyal na liwanag sa pagkuha ng larawan.

flashpoint (flás·poynt)

png |[ Ing ]
1:
temperatura na nagliliyab ang singaw mula sa langis
2:
yugto o sandaling hindi na makontrol ang galit, ngitngit, at katulad.