flaw


flaw (flo)

png |[ Ing ]
3:
Bat depektong nagpapawalang-saysay sa isang legál na bagay.