fox


fox (faks)

png |Zoo |[ Ing ]

foxhole (fáks·howl)

png |[ Ing ]
1:
Mil bútas sa lupa na ginagamit na taguán laban sa paputok ng kaaway
2:
pook na silungán o kublíhan.

foxtail (fáks·teyl)

png |Bot |[ Ing fox+tail ]

foxtrot (fáks·trat)

png |Mus Say |[ Ing ]
1:
sayaw pang-ballroom na may mabagal at mabilis na hakbang, indak, o kilos
2:
ang musika para dito.