freedom


freedom (frí·dam)

png |Pol |[ Ing ]
1:
layà2–4 o kalayaan
2:
kalagayan ng pagiging malaya sa pagkilos.