from


from

pnu |[ Ing ]
1:
mula ; gáling sa
2:
sa2 ; dahil sa.