front


front

png pnr |[ Ing ]

frontage (frón·tidz)

png |[ Ing ]
1:
hanggáhan sa harap
2:
habà o súkat ng gayong hanggáhan
3:

frón·tal

pnr |[ Ing ]
:
sa harap o ng harap.

frón·ti

png |Isp |[ Esp ]
:
sa jai alai, harap na dingding o pader ng kantsa.

frontier (fron·tír)

png |[ Ing Fre ]
1:
linya na hanggáhan ng dalawang lupain o distritong malapit sa naturang linya : PRONTÉRA1
2:
pinakamalayòng lupain na pananahanan : PRONTÉRA1
3:
bago at hindi pa nagagalugad na larang, gaya sa agham : PRONTÉRA1

frontispiece (frón·tis·pís)

png |[ Fre ]
1:
páhiná na may larawan o ilustrasyon, kaharap ng páhiná ng pamagat ng aklat
2:
Ark harapán ng isang gusali.

front line (frónt layn)

png |Mil |[ Ing ]
:
unang hanay.

frónt man

png |[ Ing ]
1:
tao na nagtatakip sa iba
2:
sa brodkasting, ang host ng programa
3:
Mus pangunahing kasapi ng bánda.

frón·ton

png |Isp |[ Esp ]
1:
pader na pinagpupukulan ng bola sa larong jaialai
2:
palaruan ng jai alai.

frónt page (front peydz)

png |[ Ing ]
:
ang unang páhiná ng peryodiko, lalo na ang naglalamán ng mahahalaga at katangi-tanging balita.

front runner (front rá·ner)

png |[ Ing ]
1:
kalahok na nakikini-kinitang mananalo
2:
atleta o kabayong nangunguna sa takbo.