gahum


ga·húm

png
1:
[Hil Seb] kapángyaríhan
2:
Pol sapilitan ngunit hindi marahas na paggigiit at pagpapalawak ng kapangyarihan upang makapaghari : HEGEMONY

ga·hú·may

png |Mus
:
plawtang kawayan na may anim na bútas.