ganador


ga·na·dór

png |Zoo
1:
sasabunging tandang na nagwagi nang ilang ulit
2: