garing


gá·ring

png
1:
Zoo [Kap Pan Seb Tag] matigas at maputîng bahagi ng pangil ng elepante : GADÁNG2, GÁDING, IVORY, MARPÍL, SÁONG, TIPÚSO
2:
anumang bagay na yarì sa garing, gaya ng bola ng bilyar at iba pa : GADÁNG2, GÁDING, IVORY, MARPÍL, SÁONG, TIPÚSO
3:
kahoy na panggatong.

gá·ring

pnr
:
kulay krema o manilaw-nilaw na putî : IVORY

ga·rí·ngan

png |[ garing+an ]
:
bigas na pumulá dahil sa pagkalaon o dahil nabasâ.