germ


germ (dyerm)

png |[ Ing ]
1:
2:
Bio bahagi ng isang organismo na maaaring maging bagong organismo
3:
orihinal na idea na maaaring pagmulan ng isang akda o proyekto
4:
batayang prinsipyo.

German (dyér·man)

pnr |Ant Lgw |[ Ing ]

germanium (dyer·mán·yum)

png |Kem |[ Ing ]
:
makintab na abuhing semi-metalikong element, (atomic number 32, symbol Ge ).

german measles (dyér·man mí·sels)

png |Med |[ Ing ]
:
uri ng tigdas na nakasisirà sa anyo ng sanggol sa sinapupunan kapag nakuha ng ina sa maagang panahon ng pagbubuntis : RUBELLA

Germany (dyér·ma·ní)

png |Heg |[ Ing ]

germ cell (dyerm sel)

png |Bio |[ Ing ]
:
ang seksuwal na reproduktibong cell sa alinmang antas mula sa primordial cell hanggang tigulang na gamete.

germicide (dyér·mi·sáyd)

png |[ Ing ]
:
substance na pamatay ng mga germ.