gibik


gi·bík

png
2:
pahiyaw na paghingi ng saklolo
3:
tuloy-tuloy na daloy ng gatas mula sa súso ng ina.