giray


gi·ráy

pnr |[ Ilk ]
:
may mga ngipin-ngipin sa gilid, na tíla ngipin ng lagari.

gí·ray

png
1:
pasuray-suray na paglalakad tulad ng lasing
2:
bahay na malapit nang magiba o matumba : DÚPLAY-DÚPLAY, GANÁYGAY, GÍRE, GÚDDAY, PANDAKISKÍS, RAPÁYDAPÁY, SUMPÁRAY — pnr na·ka·gí·ray — pnd gu·mí·ray, i·gí·ray, mag·gí·ray
3:
Bot [Bik] nahihinog na bunga ng pilì
4:
[ST] mahalay na kilos o kembot.