gitaw


gi·táw

pnr

gí·taw

png
1:
litáw o paglitaw mula sa dilim o sa matagal na pagkawala : ÁLPUT, GEMÁW, ÍLETÁW, ÓLPOT, ÚLWAT, ÚGPOT
2:
[ST] pagsuyod o paggalugad sa isang bagay na malalim o nakatago.