guho


gu·hò

png
1:
ang nátirá sa ganap na nasirà : RUIN, RUWÍNA1, WÁSAK2
2:
tibág1 o pagkatibag
3:
pagbagsak o pagkawasak ng isang matibay na estruktura.

gu·hô

pnr

gú·ho

png |[ ST ]
:
paglulubog ng paa sa malambot na putik.

gú·hol

png |[ ST ]
:
pagpaparangal o seremonya sa namatay.