gupo


gu·pò

png
1:
pagbagsak o pagkagiba, karaniwang dahil sa labis na kahinàan o sa bigat ng anumang dumagán : GABÂ, NABÚNGKAG, NAGBÁ, NAHIRUBÂ, NARÉBBA, RÓPET
2:
pagkatálo sa labanán : GABÂ, NABÚNGKAG, NAGBÁ, NAHIRUBÂ, NARÉBBA, RÓPET
3:
Med pagkaratay dahil sa karamdaman — pnd gu·mu·pò, i·gu·pò, ma·gu·pò
4:
[ST] matandang ulyanin.

gu·pón

png |[ War ]