habay


ha·báy

png |[ Bik ]

ha·báy

pnd |i·pang·ha·báy, ma·ha·báy, mang·ha·báy
:
gumawâ o gumamit ng isang bagay sa paggawâ ng isang kilos na pangmalayuan, hal manghabay sa kalye.

há·bay

png |Psd
:
mahabàng lambat na panghúli ng kandulì.