habilin


ha·bí·lin

png
:
salapi, ari arian, at iba pang bagay na ipinagkatiwala sa pag-iingat ng ibang tao : LÁGAK2