habit


ha·bít

pnr
:
masamâ ang pagkakatahi.

há·bit

png |[ Ing ]
2:
Sik awtomatikong reaksiyon sa partikular na sitwasyon
4:
pagkagúmon1 hal pagkagumon sa bawal na gamot.

ha·bi·tas·yón

png |[ Esp habitación ]

há·bi·tát

png |Bio |[ Ing ]
:
katutubòng tahanan ng isang organismo o hayop Cf NICHE2