hablos


hab·lós

png
1:
[Seb] anak sa unang asawa o bána