hair


hair (heyr)

png |Ana Zoo |[ Ing ]

ha·í·ran

png |[ Mrw ]

hairbrush (héyr·brash)

png |[ Ing ]
:
brotsang pansuklay sa buhok.

haircut (héyr·kat)

png |[ Ing ]
:
gupit ng buhok ; ayos ng buhok.

hairdo (héyr·du)

png |[ Ing ]
:
estilo o paraan ng pag-aayos sa buhok ng babae.

hairdresser (heyr·dré·ser)

png |[ Ing ]
1:
propesyonal na tagaputol at tagaayos ng buhok Cf PÉYNEDÓRA
2:
gawaan o opisina ng isang hairdresser.

hairline (héyr·layn)

png |[ Ing ]
:
hanggáhan ng tinutubuan ng buhok, lalo na sa noo ; manipis na linya o lamad.

hairpiece (héyr·pis)

png |[ Ing ]

hairpin (héyr·pin)

png |[ Ing ]

hairtail (héyr·teyl)

png |Zoo |[ Ing ]