halas


há·las

png
1:
Med galos sa balát sanhi ng matalas na patalim o kayâ’y mga damong nakasusugat gaya ng kugon : GÁLAS3, GALÚT1, GARÍLIT, HÍRAS1, KÁGIS
2:
Zoo [Bik Seb War] áhas1

ha·la·sán

png |[ ST ]
:
túbo na ginagamit panghigop ng inumin.