halay


ha·láy

png
1:
[Tbo] kánin
2:

há·lay

png |[ Bik ST ]
1:
salita, kilos, o ugali na lumalabag sa batas ng kagandahang-asal at moralidad : OBSCENITY, OBSENIDÁD
3:
pagkakasála dahil sa pagtuturing sa sarili bílang isang diyos : BLASPHEMY — pnr ma·há·lay.

ha·la·yá

png |[ Esp jalea ]
:
varyant ng halea.

ha·lay·háy

png
2:
[Bik Hil Seb ST War] hanay ng mga bagay na nakabitin, gaya ng mais na ibinitin o isinampay upang matuyô Cf YANGYÁNG

ha·lá·yi

png |[ ST ]
:
pagkamuhi sa isang tao.