halon


há·lon

pnr |[ Bik ]
:
madalîng maniwala o tumanggap nang walang tanong.

há·lon

png
1:
Bot yerba (Amaranthus paniculatus ) na tumataas nang 1-2 m, matabâ, at kulay pulá ang kabuuan : KADYÁPA, KALÚNAY, KOYÁPA, KUDYÁPA
2:
Bot malakîng palumpong (Morinda umbellata ) na gumagapang, at mahabà at mabalahibo ang sanga
3:
Ark [ST] malaking bahay
4:
[ST] hintúan ng mga naglalakbay
5:
[Hil] lílim
6:
[Bik] lunok.

há·long

png |[ Hil ]