hapin


ha·pín

png
1:
tuhugan ng mga bulaklak, gaya ng sampagita upang maging kuwintas
3:
pisì ng pamansing o ng panà
4:
kuwerdas ng gitara o arpa
5:
[Bik] dahon, karaniwang saging, para maging sapin ng maninit na palayok.

há·pin

png
1:
[Bik War] malambot na palamán ng kutson
2:
[Hil Seb War] sapin sa ulo kapag may mabigat na sunong.