haplit


hap·lít

png
2:
pagsilakbo ng lakas, gaya sa paligsahan sa pagtakbo na ibinibirit ang hulíng lakas upang maunahan ang mga kalaban.