haraya


ha·rá·ya

png |[ Seb ST ]
1:
kakayahan ng isip na bumuo ng mga imahen o konsepto ng mga panlabas na bagay na hindi umiiral o hindi totoo ; kakayahan ng isip na bumuo ng mga larawan ng anumang hindi pa nararanasan ; o kakayahan ng isip na bumuo ng mga bagong imahen o idea sa pamamagitan ng pagdugtong-dugtong ng mga dáting naranasan : DAREPDÉP, DÍLI4, HÁWO2, IMAGINATION, IMAHINASYÓN, KARAYÀ, LÓBA1
2:
anumang inilalarawan sa isip o binubuo sa isip : DAREPDÉP, DÍLI4, HÁWO2, IMAGINATION, IMAHINASYÓN, KARAYÀ, LÓBA1
3:
ang kakayahan ng isip na maging malikhain o maparaan : DAREPDÉP, DÍLI4, HÁWO2, IMAGINATION, IMAHINASYON, KARAYÀ, LOBA1 var hiraya Cf GUNÍGUNÍ