hayaw


há·yaw

png
:
kalinawan ng isang malayòng tanawin ; pagkakakitahan kahit malayò sa isa’t isa.

há·yaw

pnr |[ War ]

ha·yáw-ha·yáw

png |[ ST ]
:
pagpapahayag nang walang pasubali kung ano ang mayroon siya at bakit siya mayroon nitó.

ha·yáw-ha·yáw

pnr
:
para sa tao na may masamâng reputasyon, hindi nahihiyang magpakíta sa madlâ.