headhead band (hed band)

png |[ Ing ]
:
bandanang isinusuot sa ulo bílang dekorasyon o para hindi mapunta ang buhok sa mukha.

head butt (hed bat)

png |[ Ing ]

head count (hed kawnt)

png |[ Ing ]
:
pagbílang sa bawat indibidwal ; dami ng tao sa isang pangkat.


headgear (héd·gir)

png |[ Ing ]
:
kasuotan para sa ulo, gaya ng sombrero Cf PÚTONG

headlight (héd·layt)

png |Mek |[ Ing ]
:
malakíng ilaw sa harap ng awto, trak, at katulad na sasakyan.

headmaster (hed·más·ter)

png |[ Ing ]

headquarters (hed·kwár·ters)

png |[ Ing ]

headrest (héd·rest)

png |[ Ing ]
:
bahagi ng upuan at suhay para sa ulo.

headroom (héd·rum)

png |[ Ing ]
:
espasyo sa itaas ng ulo ng drayber o pasahero sa loob ng sasakyan.