heavy


heavy (hé·vi)

pnr |[ Ing ]
1:
mabigat ; mahirap buhatin ; tao na matabâ o malakí
3:
seryoso ang himig o damdamin
4:
Pis nagtataglay ng higit sa karaniwang mass, tumutukoy lalo na sa mga isotope at compound na nagtataglay ng mga ito.

heavy check (hé·vi tsék)

png |[ Ing ]
:
sa huweteng, uri ng lapis na kulay pulá ang tasá at sadyang ginawâ upang ipambílog o ipangkuskos sa mga tayâ sa papelitos.

heavy duty (hé·vi dyú·ti)

pnr |[ Ing ]
1:
matibay at matagal masirà
2:
Kom sa kalakal, may mataas na taripa.

heavyweight (hé·vi·wéyt)

png |[ Ing ]
1:
Isp sa boksing, atletang higit sa 81 kg ang timbang
2:
tumutukoy sa atletang ito
3:
tao, hayop, o bagay na higit sa karaniwan ang bigat
4:
mahalaga o maimpluwensiyang tao.