hebrew


Hebrew (hí·bru)

png pnr |[ Ing ]
1:
Ant tao na kabílang sa lahing Semite, nagmula sa sinaunang Palestina at tradisyonal na mga ninuno sina Abraham, Isaac at Jacob : HEBREO
2:
Lgw wika ng lahing ito : HEBREO