heroin


heroin (hé·ro·wín)

png |Med |[ Ing ]
:
droga na panlunas sa sakít ng katawan ngunit nakasusugapa.