heuristic


heuristic (hyu·rís·tik)

pnr |[ Ing ]
1:
tumutulong sa pag-alam, paglutas, o pagtuklas : EURÍSTIKÓ
2:
sa edukasyon, natututo ang mag-aaral sa pamamagitan ng sariling pagtuklas : EURÍSTIKÓ
3:
Com tinutuklas ang solusyon sa pamamagitan ng trial and error : EURÍSTIKÓ

heuristics (hyu·rís·tiks)

png |[ Ing ]
:
agham ng paraang heuristic : EURÍSTIKÁ