hikap


hí·kap

png
1:
[Seb ST] pag-apuhap sa dilim
2:
[ST] paglakad unti-unti tulad ng isang maysakit na nanghihina
3:
[ST] kulam na nakamamatay
4:
[Seb] salagóy.