hilis


hi·lís

png
1:
Mus pagtugtog ng biyolin
2:
diyagonal o patagilid na hiwa, gatla, o pútol ng isang bagay : GÍLIB
3:
pagpisil nang pahagod sa pigsa o bukol upang palabasin ang nanà — pnd hi·li·sín, hu·mi·lís, i·hi·lís.

hí·lis

png
1:
[Hil] pigâ1 o pagpigâ, hal paghilis sa kalamansi
2:
[Seb] pagtunaw sa kinain
3:
[Seb] pagkagasgas dahil sa paggamit.

hi·li·sâ

png
:
pag-aalis ng lisâ sa buhok Cf HINIKSÍK

hi·lís ka·lá·may

png |[ ST ]
1:
paraan ng paghiwà o ang piraso ng kalamay
2:
tinabas na tapiseriya na ginamitan ng sinulid na ginintuan.

hi·lis·pí·san

png |[ ST ]